Посилення правової спроможності громад

Чому це важливо?

Ви читаєте повну версію цієї статті

Долучитися до участі

в конференції

Стати учасником

Заповнити заявку

Посилення правової спроможності громад

 

Що таке посилення правової спроможності?

Безперечно, в основі демократичного суспільства лежить принцип верховенства права, але посилення правової спроможності відіграє не менш важливу роль у ствердженні демократії.

Посилення правової спроможності (legal empowerment) – це «процес підвищення здатності звичайних людей користуватися своїми громадянськими правами та правами людини як індивіди і члени громади»[1]. В основі цього процесу лежить принцип, за яким правові системи та адміністративні процеси слугуватимуть громадянам набагато краще, якщо останні зможуть використовувати свої права задля досягнення справедливості та доступу до правосуддя.

Хоча права людини визнаються майже в усьому світі, сама лише декларація про таке визнання не гарантує, що кожен матиме доступ до засобів правового захисту у пошуках справедливості.  Натомість, посилення правової спроможності сприяє тому, щоби «вразливі верстви населення використовували свої права, правові послуги, системи та реформи, часто у поєднанні з іншими засобами, задля зменшення бідності, посилення впливу на діяльність держави та її послуги та в інший спосіб зміцнення свободи людини»[2].

Задля ефективного посилення правової спроможності необхідно допомагати вразливим групам і створювати для них можливості, аби вони вчилися користуватися та обговорювати правові та адміністративні системи з метою пошуку конкретних справедливих шляхів розв’язання своїх щоденних проблем. Посилення правової спроможності покликане допомогти людям отримати необхідні можливості для самостійного пошуку справедливості/ доступу до правосуддя.

 

Посилення правової спроможності малозабезпечених верств населення пов’язане з такими викликами:

  1. Реформування законодавства і надання малозабезпеченим громадянам голосу: створення умов, за яких малозабезпечені верстви населення зможуть впливати на розвиток політик і законодавства, та посилення їхніх прав шляхом демократичних і прозорих процесів – посилення правоспроможності (rights enhancemenet);
  2. Поширення знань як інструменту для посилення спроможності: створення умов, за яких вразливі верства розумітимуть свої права і знатимуть шляхи їх реалізації на практиці – підвищення правової обізнаності (rights awareness);
  3. Створення рівних можливостей: створення умов, за яких малозабезпечені громадяни зможуть долати бюрократичні бар’єри та фінансові перешкоди, що обмежують їх доступ до економічних можливостей та розвитку добробуту – реалізація правових можливостей (rights enablement);
  4. Надання можливості захисту прав: гарантування того, що бідні зможуть захищати свої права і отримати доступ до можливостей та активів за допомогою доступних та справедливих механізмів реалізації прав, договорів та вирішення спорів – можливості захисту прав (rights enforcement)[3].

 

Серед інструментів посилення правової спроможності можна згадати освітні програми для населення, механізми медіації та альтернативного вирішення спорів, а також судові механізми та інформаційно-роз’яснювальні кампанії. Програми з посилення правової спроможності для протидії несправедливості та посилення доступу до правосуддя також часто передбачають залучення пара-юристів у громадах, що обізнані з питаннями права та діяльності органів влади .

 

Чому посилення правової спроможності є важливим?

За оцінкою ООН, близько чотирьох мільярдів людей в усьому світі не мають необхідної правової допомоги, через що вони постійно стикаються із загрозами експлуатації, насильства та бідності[4]. Дієве посилення правової спроможності допомагає вирішити цю проблему шляхом подолання перешкод у доступі до правосуддя та заохочення людей до здобуття навичок, необхідних для отримання ресурсів та можливостей за допомогою використання юридичних та адміністративних процедур.  Завдяки посиленню спроможності вразливих верств населення до активних дій з метою покращення свого життя ми можемо зробити внесок у подолання бідності та вдосконалення належного врядування.

Ініціативи з посилення правової спроможності успішно реалізуються в усіх куточках світу і дають цілком конкретні (вимірювані) та стійкі (сталі) результати не залежно від типу суспільства та/або рівня економічного, політичного чи соціального розвитку.

Суспільства та громади з посиленою правовою спроможністю здатні набагато краще «забезпечувати правосуддя, підвищувати рівень економічного розвитку та стимулювати довгострокові соціальні зміни»[5].  Екс-прем’єр-міністр Великобританії Девід Кемерон порівнює посилення правової спроможності із «золотою ниткою», що з’єднує усі основні елементи успішних економік світу: верховенство права, відсутність конфліктів і корупції, наявність майнових прав та сильних інституцій[6].

 

Чому посилення правової спроможності є важливим для України?

Існуюче правове середовище в Україні створює чудові можливості для нових ініціатив для посилення розвитку системи безоплатної правової допомоги.  Хоча система безоплатної правової допомоги в Україні допомагає вразливим верствам захищати свої права та отримувати доступ до ресурсів, послуг та можливостей, посилення правової спроможності необхідне для гарантування того, що люди мають необхідні знання і навички для захисту своїх прав та використовують наявні правові можливості для цього.

Посилення правової спроможності – це коли звичайні люди, навіть з найбільш маргіналізованих, неблагополучних соціальних груп, здатні самостійно використовувати право для пошуку конкретних шляхів розв’язання своїх щоденних правових проблем та посилення відповідальності й підзвітності влади.

Стратегії посилення правової спроможності допомагають підвищити вплив системи безоплатної правової допомоги та забезпечити доступ до правосуддя.  Це сприятиме сталому розвитку громад та зміцненню громадянського суспільства.  Посилення правової спроможності дає багато переваг. Завдяки підвищенню правової обізнаності люди зможуть безпосередньо використовувати правові й адміністративні процеси; завдяки активізації громадянськості можна зменшити корупцію; більші можливості для захисту своїх прав можуть отримати маргіналізовані групи; і що найголовніше, це дає більше гарантій для розвитку майбутнього України як стабільної демократичної держави.

 

[1] George Soros. 2013. “Legal Empowerment, Justice, and Development” Justice Initiatives: Open Society Initiatives, 1.

[2] Stephen Golub, 2009. “The Commission on Legal Empowerment of the Poor: One Big Step Forward and a Few Steps Back for Development Policy and Practice,” Hague Journal on the Rule of Law 1:1, 105.

[3] Legal Empowerment of the Poor: From Concepts to Assessment, 11 – USAID, 2007. https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/Legal%20Empowerment%20for%20the%20Poor%20Guide.pdf

[4] Legal Empowerment”, 2013. Justice Initiatives: Open Society Initiatives, 1. https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/justice-initiatives-legal-empowerment-20140102.pdf.

[5] Justine Greening, “Why Support Legal Empowerment” 2013. Justice Initiatives: Open Society Initiatives, 3.

[6] Там само.