Посилення правової спроможності громад

Чому це важливо?

Ви читаєте коротку версію цієї статті

Долучитися до участі

в конференції

Стати учасником

Заповнити заявку

 

Посилення правової спроможності (legal empowernment) є однією з передових сучасних концепцій, спрямованих на розвиток демократії. Ця концепція пов’язана з визнанням того, що люди, і особливо вразливі верстви, обмежені у можливостях доступу до ресурсів, послуг та не мають достатньо навичок для захисту своїх прав, а органи влади не завжди чують їх голос, розуміють їхні потреби.

Посилення правової спроможності є і метою, і засобом, адже це «процес підвищення здатності звичайних людей користуватися своїми громадянськими правами та правами людини і як індивіди, і як члени громади».

Правова спроможність пов’язана не лише зі збільшенням правової освіченості, обізнаності про права людини та шляхи їх захисту. Посилення правової спроможності передбачає наснаження вразливих верств на захист своїх прав, а також подолання бюрократичних бар’єрів, адміністративних та фінансових перешкод та створення сприятливих умов для реалізації правових можливостей та рівного доступу до правосуддя.

Важливим є створення реальних можливостей для впливу громадськості й, передусім, вразливих верств населення, на вдосконалення політик і законодавства. Посилення правової спроможності людей та громад сприяє кращій підзвітності влади за свої дії. Цей процес потребує залучення різних зацікавлених сторін до обговорення проблемних аспектів доступу до правосуддя та реалізації верховенства права, спільного пошуку шляхів вирішення життєвих проблем у правовий спосіб, розширення доступу до економічних можливостей та розвитку добробуту.

George Soros. 2013. “Legal Empowerment, Justice, and Development” Justice Initiatives: Open Society Initiatives, 1.